De Deelplek Ateliers schrijft zich in in de filo­so­fie van maak­leer­plek, van­uit de over­tui­ging dat kun­ste­naars actief bij­dra­gen aan het ana­ly­se­ren, visu­a­li­se­ren en rea­li­se­ren van duur­zame toekomstbeelden. Momenteel zijn er in maakleerplek, middels een nauwe samenwerking met atelier- en residentiewerking Cas-co, verschillende soorten kunstenpraktijken gevestigd.

Daarnaast stellen Cas-co en maakleerplek hun ruimte, wanneer mogelijk, open om tijdelijke artistieke projecten mogelijk te maken, gaande van lokaal breed creatief werk, tot kunsteducatieve projecten.

Drie Ateliers

Drie ateliers worden ter beschikking gesteld aan startende, beeldende kunstenaars die aansluiting vinden bij het verhaal van maakleerplek. In 2023 worden deze ingevuld door Amber Roucourt, Maarten De Laet en Jan Van Eijgen. Klik door op de links om hun praktijk en werk ontdekken.

AgNo3000

AgNo3000 is een samenwerking tussen fotografen Wouter Elsen en Ward Collin. Wouter en Ward ontvingen een beurs van de Vlaamse Overheid om historische fotografische processen (op basis van ‘wet plate’ collodium en zilvernitraat) te onderzoeken, conserveren en er in een hedendaags kader mee te experimenteren. Iedereen kan in hun atelier op maakleerplek terecht om met collodium te leren fotograferen.  

Teacher-in-Residence

Sammy Ben Yakoub is, tot slot, Teacher-in-Residence in maakleerplek. Hij ont­wik­kelt er zijn prak­tijk op het snij­vlak van edu­ca­tie en cre­a­tie, brengt loka­le ten­den­sen in dit domein in kaart en onder­steunt deze waar mogelijk. 

© Jan Crab

Contact

Contact residenties:
Mirthe Demaerel
mirthe@cas-co.be
0499 92 55 66

Openingsuren

  • Alleen open op afspraak.

Andere deelplekken