Disclaimer voor maakleerplekleuven.be
Op deze pagina vindt u de disclaimer van maakleerplekleuven.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door maakleerplek. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectuele eigendom

Deze website, met alle onderdelen, zoals foto’s, logo’s, teksten en andere, zijn eigendom van maakleerplek. Deze gegevens zijn beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te kopiëren, aan te passen, te bewerken, … zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van maakleerplek, tenzij dit volgens het Wetboek van economisch recht niet nodig zou zijn. 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

maakleerplek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. maakleerplek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van maakleerplekleuven.be op deze pagina.