Tarieven voor het occasioneel gebruik van ruimtes in maakleerplek.

In maakleerplek kan je ruimtes gebruiken die ter beschikking worden gesteld door stad Leuven. Hiervoor gelden volgende tarieven: 

 • tarief A = tarief voor:
  • verenigingen die aangesloten zijn bij of erkend zijn door één van de adviesraden van de stad Leuven;
  • verenigingen erkend door het Leuvens netwerk gezinsondersteuning;
  • erkende Leuvense etnisch diverse organisaties;
  • patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen en gehandicaptenverenigingen;
  • Leuvense niet-stedelijke scholen en hun ouderraden;
  • personeelsleden van de stadsdiensten van de stad Leuven.
 • tarief B = tarief voor Leuvense verenigingen die niet onder tarief A vallen en voor inwoners van Leuven;
 • tarief C = tarief voor niet-Leuvense verenigingen en particulieren en voor bedrijven, instellingen en organisaties;
 • de tarieven worden uitgedrukt in euro per uur, de aanrekening gebeurt per halfuur;

maakleerplekTarief ATarief BTarief C
Break-out room 12.203.304.40
Break-out room 2a of 2b2.203.304.40
Break-out room 33.405.106.80
Occasionele cowork plek2.203.304.40
Exporuimte 12.203.304.40
Exporuimte 22.203.304.40
Exporuimte 32.203.304.40
Witruimte silo’s12.2018.3024.40

Atelier 2 – het Open Atelier wordt door onze artistieke partner Cas-Co ter beschikking gesteld. Zij hanteren volgende tarieven:

jongerenvolwassenworkshops
per dag€13€20€50
per week€80€110€200
per drie weken€200€300€500