Bij maakleerplek wordt ruimte en tijd gecreëerd voor iedereen in en rond Leuven om samen te experimenteren met ideeën voor de toekomst, maar vanuit een grote aandacht voor actuele levensomstandigheden en condities. maakleerplekkers geven er samen vorm aan nieuwe praktijken, waarbij geleerd wordt van datgene en diegenen waarmee samen iets gemaakt wordt.

Om nieuwe praktijken te helpen ontstaan en experimenten mogelijk te maken, maakt maakleerplek gebruik van verschillende grondstoffen, hanteert ze bepaalde principes en stelt ze bepaalde (voor)waarden voorop die verbonden worden met een unieke plek en een groot omliggend gebied. Ontdek hieronder hoe maakleerplek daar invulling aan geeft.

binnenkoer maakleerplek

Grondstoffen

Grondstoffen zijn de hoofdbestanddelen die gebruikt worden om iets te maken. maakleerplek benadert grondstoffen niet als dode materie die willekeurig te exploiteren is, maar als ‘levende’ en waardevolle bestanddelen voor maak- en leerprocessen.

We werken met vier grondstoffen: mensen-in-relatie met andere mensen en met de wereld; materialen (hout, water, machines, programmeertalen, groenten…) die energie (elektriciteit, gas, wind, maar ook de menselijke energie van de inspanning en het enthousiasme) en kennis en kunde (savoir-faire en savoir-vivre) vragen om er mee om te gaan in het samen maken.

maakleerplek streeft steeds naar een circulaire werking met deze grondstoffen, op basis van duurzaamheidsprincipes.

Principes

De ruimte en de grondstoffen vormen het kader waarbinnen Leuvenaars in maakleerplek komen maken, leren en werken. Daarbij gelden 4 principes.

  • Elke ruimte is ingericht als een atelier om ervoor te zorgen dat overal op de site maken en leren centraal staan. Van kantine over High Tech Lab tot kelder staat elke ruimte in het teken van maken én leren.
  • Overal bij maakleerplek zijn de grondstoffen zichtbaar in relatie tot elkaar, zodat de werkende en lerende makers en de bezoekers ervaren op welke manier deze grondstoffen deel uitmaken van het ecosysteem.
  • Dat soort frictie doet net nadenken. Ervaringen die het vanzelfsprekende verstoren, zetten aan tot maken en leren. En tot transitie.
  • maakleerplek is geen abstracte, multifunctionele ruimte maken waar alles mogelijk is en niets weerstand biedt. maakleerplek stelt een voorlopig bepaald kader in een voorlopig bepaalde plek die in overleg en doordacht kunnen veranderen. En ze omvat daarnaast ook ‘witruimte’ die een grote verscheidenheid aan invullingen mogelijk maakt.

Deze principes gelden bij de lancering van maakleerplek en blijven zelf voorwerp van evaluatie en bijsturing tijdens het hele proces.

(Voor)waarden

maakleerplek stelt bepaalde (voor)waarden voorop die worden gedragen door alle makers die er werken en leren. Ook bezoekers worden gevraagd ze mee waar te maken. 

Élke activiteit is gericht op maken en leren. Van een workshop volgen tot een koffietje drinken: met alles wat je doet, wordt maken en leren verbonden.

De andere (voor)waarden houden hier allemaal verband mee: in alle maken en leren staan gelijkwaardigheid, openheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal.

  • De (voor)waarde van gelijkwaardigheid houdt in dat iedereen die er werkt of langskomt zich tot iedere andere als gelijke verhoudt, los van leeftijd/interesses/beroep/achtergrond/origine/…. maakleerplek maakt geen onderscheid tussen ‘experts’ en ‘leerlingen’: iedereen kan leren van elkaar en kan maken met elkaar.
  • Vanuit de (voor)waarde vertrouwen krijgen bezoekers de kans om ideeën uit te werken en uit te proberen zonder dat resultaten of uitkomsten vooraf moeten vastgelegd worden. We gaan uit van ieders wil om een bijdrage te leveren en we geloven in ieders vermogens daartoe: bij maakleerplek mag je proberen en mag je mislukken.
  • Alle makers en bezoekers nemen mee verantwoordelijkheid op voor het welslagen van maakleerplek. Dat wil zeggen dat iedereen zich respectvol opstelt ten aanzien van elkaar, van het materiaal en van de plek. Het richtpunt is om maakleerplek mooier en beter werkend achter te laten dan je haar hebt gevonden, zodat de plek niet enkel kan blijven bestaan, maar ook kan groeien (dit noemen we regenerativiteit). Dat kan enkel als iedereen zich mee eigenaar voelt: als iedereen inspraak krijgt in maakleerplek, maar ook verantwoordelijkheid opneemt voor wat hij doet en maakt.
  • De (voor)waarde van openheid houdt in dat alle makers bereid zijn om wat ze maken, maar ook hoe ze iets maken (hun kennis en kunde) met anderen te delen en erover in gesprek te gaan.

(c) Stijn Bollaert