Je kunt de lasercutter enkel reserveren als je een door High Tech Lab uitgegeven certificaat hebt. Dit certificaat kan je behalen door gratis een korte proef (ongeveer een kwartiertje) af te leggen op een maandelijkse testavond. Je kan ook langskomen op eender welke Open Lab avond (elke donderdag tussen 18 u. en 22 u.), maar dan kunnen we niet garanderen dat er tijd is om de proef af te nemen.

We raden je af om een test af te leggen wanneer je nog nooit met onze machine hebt gewerkt.

Ter voorbereiding kan je onze manual raadplegen als aanvulling op praktijkervaring via een sessie of Open Lab. We raden je aan om deze met aandacht te lezen, want alles wat er in vermeld wordt is van belang en kan ondervraagd worden tijdens je certificering.

Dat geldt ook voor kennis over toegang tot heb lab waarover je in dit document meer informatie vindt.

Deze test afleggen is gratis. Moest je niet slagen, mag je altijd op een volgende keer opnieuw proberen. We zetten geen limiet op het aantal pogingen.

Vul het formulier in en kies uit de lijst beschikbare data de avond waarop je wil langskomen. Wij bevestigen je tijdsslot van 15 minuten nog manueel via e-mail.

Inschrijven

Laser cutter certification

The laser cutter can only be reserved by people who have a certificate issued by High Tech Lab. You can obtain this certificate by taking a short test (about fifteen minutes) for free on a monthly test evening. You can also pass by at any Open Lab evening (every Thursday from 18 h until 22 h), but then we cannot guarantee that there will be time to take the test.

We do not recommend taking a test if you have never worked with our machine before.

In preparation, you can consult our manual as a supplement to practical experience via a session or Open Lab. We recommend that you read it carefully, as everything mentioned in it is important and may be questioned during your certification.

This also applies to knowledge about access to the lab, which you will find in this document.

Taking this test is free. If you fail, you can always try again next time. We don’t put a limit on the number of attempts.

Fill in the form and choose the evening you want to visit from the list of available dates. We will confirm your 15-minute time slot via email.inschrijven

Misschien ook iets voor jou