Hear Here passeert ook langs maakleerplek. De SAAB SCULPTURE, een ‘getunede’ wagen met twaalf hoornluidsprekers, van Amber Meulenijzer en de geluidsinstallatie Surfaces, die speelt met de nagalm van de silo’s, van Christoph de Boeck zijn te bezichtigen in maakleerplek tot en met 6 juni.  

Hear Here neemt je mee langs geluids­kunst in Leuven. Veertien klin­ken­de kunst­wer­ken staan ver­spreid over tien erf­goed­lo­ca­ties. Elke instal­la­tie gaat een akoes­ti­sche dia­loog aan met de archi­tec­tuur en omge­ving. De dik­ke ste­nen muren van de KADOC-kapel reso­ne­ren anders dan de Kruidtuin in bloei. Die rela­tie tus­sen klank, akoes­tiek en per­cep­tie staat cen­traal in geluids­kunst. Van zoe­men­de bij­en tot dreu­nen­de orgel­pij­pen, van de zoek­tocht naar stil­te tot geluids­over­last in de Noordzee. Maak je klaar voor een gra­tis ont­dek­kings­par­cours voor alle leef­tij­den en ervaar het ver­bor­gen Leuvens erf­goed met ande­re ogen en oren.

De expo loopt van 23 april t.e.m. 6 juni & is elke woensdag tot zondag van 14 – 19 uur gratis te bezoeken. Hear Here is een initiatief van STUK – Huis voor Dans, Beeld en Geluid.

Meer info vind je op www.hearhere.be.Misschien ook iets voor jou